Carl Bergstrøm-Nielsen - C.V.

      
Günter Heinz og Carl Bergstrøm-Nielsen in Dresden, 2007

Carl Bergstrøm-Nielsen fødtes 1951 i københavn.

1970 begyndte han at studere musik ved universitetet sammesteds. Fra det følgende år aktiv i Gruppen for Alternativ Musik. Medlemmerne komponerede, spillede hinandens værker, improviserede, udgav et blad samt organiserede en lang række koncerter selv.

Fra 1983 undervisningsassistent ved musikterapi, Aalborg Universitet med undervisning og eksamen i fagene intuitiv musik og grafisk notation som han selv har udviklet.

1984 afslutning af studiet som cand. phil med konferensspeciale: "Undersøgelser omkring eksperimentbegrebet og eksperimentets rolle i vestlig kunstmusik efter 1945", efterfulgt af pædagogikum.

Han lægger vægt på at udvikle notationer, som på forskellig vis sætter de udøvendes skabende virksomhed i centrum. I værkerne findes ofte et komplekst lydbillede i gradvis forandring. CBN spiller selv klaver, orgel, valdhorn og div. små instrumenter samt bruger stemmen.

Spillet bla. i Gruppen for Intuitiv Musik (1975-), ABFA med John Tchicai og Jan Kaspersen (1978-80) og i Intuitiv Musikgruppe (1990-). Med bla. Frode Andersen, Lotte Anker, Peter Friis Nielsen, Hasse Poulsen, Morten Carlsen, Peter Ole Jørgensen, Kresten Osgood, Steve Beresford, Rhodri Davies, Mark Sanders, Heiner Metzger, Blaise Siwula, Mauro Orselli, Luca Miti, Nina Polaschegg, Ge-Suk Yeo, Günter Heinz, Hans Fjellestad, Stephen Nachmanovitch, Kumi and Yu Wakao, Hideo Ikegami, Haruhiko Okabe, Camilla Barrat-Due, Gerd Rieger, Viola Kramer, Jack Wright.

Som komponist samarbejdet med blandt mange andre Baird contemporary Ensemble, NYC (with Yvar Mikashoff and Jan Williams), Karl-Erik Welin, ensemblerne Edges (with David Ryan, UK), Vestjysk Kammerensemble (DK), Madam Press (DK), IST (Mark Wastell, Rhodri Davies, Simon H. Fell, UK), MW2 (P), Septima Practica (AR), Skræp (DK), GRIPI (F), Kwartludium (P), Moscow Contemporary Ensemble (RU), Makoto Nomura (JAP), Michal Górczyński (PL).

Radioforedrag. Organisationsarbejde, bla. bestyrelsesmedlem i Det Unge Tionekunstnerselskab (DUT) 1976-83, Av-Art Records 1995-2000, Koncertforeningen SPOR (2000-2005). Publikationer. Virksomhed som musikterapeut 1984-2014. Medstifter af Denmark's Intuitive Music Conference (1995) og stifter af Intuitive Records (1999).

Kursusvirksomhed - bla. flerdages kurser i intuitiv musik ud over AAU: Svendborg 85, Stockholm 89, Växjö 90, Krakow musikkonservatorium (Polen) 94, Det Fynske Musikkonservatorium 1994+01, Kawamotocho (Japan), 99, Novosibrsk State Conservatoire, 03, DKDM (Royal Danish Conservatory of Music) 12, Birmingham Conservatoire (UK) 14, Föreningen Svenska Tonsättare Stockholm 15, Rhythmic Music Conservatory (DK), 15.

Officielle bestillinger og arbejdslegater. Repræsenteret bla. ved Numus Festival 1988 (DK), Composers' Biennale 1992 og 1996 (DK), Warszawa Efterår 2016 (PL) og Nordiske Musikdage 2019 (N). En række kompositioner er udgivet hos www.edition-s.dk. 2015-16 censor ved solistklasse-eksamener i komposition ved DKDM.

Medlem af Dansk Komponistforening, det tidligere London Musician's Collective og det tyske Ring für Gruppenimprovisation.

Opførelser i 25 lande.

Flere CV-versioner:

Til pressen, ved 50års fødselsdag

Til pressen, ved 70års fødselsdag, fra edition-sBiografisk note ved Svend Ravnkilde - fra programbog til 3. komponistbiennale, 1996.

Bergstrøm-Nielsen er en ener i dansk musik, netop fordi hans stræben i musik & med musik så afgørende forlægger tyngdepunktet til den enkeltes (med) skabende bevidsthed og samtidig henvender sig så universelt, at grænser opløses. Både som teoretiker, lærer, organisator, udøvende og skabende har Bergstrøm-Nielsen gjort den alternative musiceren til sit virkefelt. Det intuitive er et hovedanliggende for denne gennemreflekterede, stilfærdige skikkelse med hans insisteren på nærvær i øjeblikket og frigjorthed fra vanetænkning. Selv udfolder han sig på flere instrumenter, både almindelige og ualmindelige, og som komponist, teoretiker og udøvende har han været specielt interesseret i improvisation, spil efter oplæg og grafisk notation.Anbefalinger


 

"Deres partitur... har interesseret mig, og jeg finder Deres improvisations-metode meget frugtbar."

György Ligeti om TUTTI for blokfløjteensemble i brev, 15/5 1975.

 


 

"... Carl Bergstrøm-Nielsens "sonate" for fire horn, som bæres af en fin klanglig fantasi og en højt udviklet instrumental skrivemåde"

Jens Brincker i Berl. Tid., 30/3 1976.


"Ikke blot de strukturelt mest samlede resultater, men også den mest afvekslingsrige og frodige musik havde oplæg af Carl Bergstrøm-Nielsen som udgangspunkt".

Jan Jacoby i Information, 25/7 1977.


"Den sidste komposition er Bergstrøm-Nielsen's "Ild-Musik", et partitur som kan være på bagsiden af en tændstiksæske, men som yder to et halvt minuts fængslende musik og kunne have givet en hel del mere".

Richard Cochrane i Musings - om CD BF 28 (Febr. 1999).


"Bergstrøm-Nielsen er en ener i dansk musik, netop fordi hans stræben i musik & med musik så afgørende forlægger tyngdepunktet til den enkeltes (med)skabende bevidsthed og samtidig henvender sig så universelt, at grænser opløses"

Svend Ravnkilde i Unge Komponister 1960-1996, programbog til den 3. komponistbiennale, København, 2-17 marts 1996.


"...en begyndende anelse om den "hemmelige" musik skinner... igennem hos Huxley, og hos Carl Bergstrøm-Nielsen, som i 1980 afsluttede en afhandling om vestlig kunstmusik efter 1945... den beskriver ganske klart måden at lytte på...".

Swami Janakananda, grundlægger af Skandinavisk yoga- og meditationsskole, i bindu 18, 1981.


"Begge discpliner er nye ... på universitetsniveau. I dem begge ligger en nytænkning, der er et ungt, eksperimenterende universitet værdigt, og de burde ... have en naturlig plads i enhver musikuddannelse på højere plan"

Censor Hans Holm om improvisation i klaverspil - og i Intuitiv Musik som er udviklet af CBN siden 1983. Responsum om musikterapiuddannelsen, 1987.


"Kurset upplevdes som synnerligen givande och deltagerna önskade en uppföljning.

Det blev mycket musicerande och starka musikupplevelser både personliga och gemensamma".

Christina Norlén i en artikel om kursus i intuitiv musik arr. af Svenska Förbundet for Musikterapi, Stockholm 1989, Musikterapi 1, 1990.


"Intuitiv musik. Det lyder som en udflippet 70'er filosofi, der ikke længere har gyldighed i 90'ernes velfriserede årti.

...

Alt i alt må jeg konkludere, at intuitiv musik er utroligt befriende at beskæftige sig med.

Det er rart for en tid at spille frit fra leveren, at indgå i en musikalsk kommunikation på musikernes præmisser.

Den frihed og ubesværethed, der præger musikken er værdifuld, at have en mente - når man står overfor at skulle opføre en komponists værk.

Spil som var det improviseret, lyt til dig selv og andre - Det er det vi skal lære - og intuitiv musik har vist sig at være en genvej!"

Studerende ved Det Fynske Musikkonservatorium Mikkel Jønch-Clausen om kursus i intuitiv musik, 1994, i Primavista 1,4, sept. 1994.


"... kunne være et uvurderligt værktøj for mange...dette er spændende materiale!"

"Dette er et emne som fortjener mere opmærksomhed i undervisning og studium af musikterapi"

"Dette er et vigtigt emne som kunne have stor betydning for musikterapi og specielt klinisk improvisation...storartede ideer"

 

Konsulentudtalelser i American Association of Music Therapy om artiklen "Graphic Notation as a Tool in Describing and Analyzing Music Therapy Improvisations", 1992. Den blev trykt i tidsskriftet Music Therapy vol. 12 no. 1, 1993.


"På musikterapiens område har Bergstrøm-Nielsen fremlagt et interessant forsøg med alternative notationsmetoder. Hans model "stenografisk grafisk notation" beskriver hvordan man på relativt ukompliceret og hurtig måde rumligt kan fremstille og dermed visualisere et musikstykke. Udarbejdede fremstillinger kræver mere øvelse og tid ved fremstillingen. Sådanne udbreder han imidlertid også; han underviser i dem i særligt udviklede kurser, og de fører til indtryksfulde og indlysende resultater".

Michael Langenbach: "Zur körpernahen Qualität von Musik und Musiktherapie und der Angemessenheit ihrer graphischen Notation", Musiktherapeutische Umschau 19, 17-19 (1998)


"Grafisk notation af klinisk improvisation(Bergstrom-Nielsen, 1999) er en vigtig udvikling imod at dokumentere sessioner på anden måde end med audio eller video optagelser, som et middel til at transskribere musikterapi diagrammatisk og billedligt ... giver information som er indsigtsfuld og kreativ..."

Colin Lee: The architecture of aesthetic music therapy, 2003, s. 132.DÅRLIGE ANMELDELSER
Her kan du se, hvad modstandere har fundet på at skrive..."Carl Bergstrøm-Nielsen tror stadig, som mange troede i tresserne, at man kan lave et slags ludospil for fem instrumentalister og påregne at fastholde et publikum med tilfældighedernes tilfældige resultat. Det er stadig ikke tilfældet. Glem Bergstrøm-Nielsen"
Robert Naur, Politiken 11. januar 1981
"Postkort-musik. En velsignelsesrig titel, der antyder kortfattethed, kære moster Olga, vi har det godt, kærlig hilsen. Sådan er Carl Bergstrøm-Nielsens postkort ikke. Der er lange. Man hører mærkelige, kaotiske lyde. (Han siger det selv i programnoterne). Disse lyde, som består af bump, glissandi, dask, skal ifølge komponisten være udtryk for 'følsomhed'. Smed man en stabel musikinstrumenter ned i Zoologisk Haves abegrotte ville man få det samme resultat, måske endda bedre"
Jurij Moskvitin, Politiken 16.februar 1982
"Et forsøg på at finde nye veje - ja vist, men intuitive musikalske forløb er ikke nødvendigvis nyskabende. Hvor meget nyt er der sket inden for den intuitive musik gennem de sidste 25 år?"
Jakob Wivel, Jyllands-Posten 24.maj 1997
Dette spørgsmål undrede mig meget og fik mig til at indse, at selv en del musikfagfolk ikke kender til den historiske udvikling på området. Det satte mig igang med at skrive selv om emnet. Indtil mine skitser evt. publiceres, henviser jeg til artiklen Improvisation - nu og før - samt til David Borgo, Christoph Cox mfl. (se bibliografierne.)
"The issue of how much the composer is involved in the creation of music like this is, really, rather a red herring. The point seems to be simply that the music gets played, and whether the composer prescribes pitches and durations or just suggests frames of mind is neither here nor there."
Richard Cochrane, Musings website, 1999.
Det er et interessant paradoks, at denne anmelder vældig godt kan lide musikken, men han kan ikke forestille sig hvordan kompositionerne fungerer i sammenhængen (se hele anmeldelsen bag linket oven for).
"La musique Intuitive travaille donc une commune intuition de musiciens face à un système de signes qui guide leur action. Cette intuition ne circule pas entre les musiciens mais entre les signes du compositeur et les musiciens; entre les musiciens il s'agit d'écoute."
"Den intuitive musik arbejder således med en fælles intuition hos musikere over for et system af tegn som guider deres virksomhed. Denne intuition bevæger sig ikke imellem musikerne men mellem komponistens tegn og musikernes; imellem musikerne drejer det sig om at lytte."

Noël Tachet, Improjazz 86, Juin 2002, p.46.

Tilbage til Carl Bergstrøm-Nielsen

Tilbage til index-siden

Mail