CARL BERGSTRØM-NIELSEN - CV MM.

Pressemeddelelse: Komponisten Carl Bergstrøm-Nielsen fylder 50 år den 28. juli, og en musikalsk ungdomsoprører når herved skelsår og alder. Fra 1970 studerede han musik ved Københavns Universitet og deltog i Gruppen for Alternativ Musik, som afgørende påvirkede ham i retning af større kollektivitet i musikudøvelsen og nedbrydning af grænser mellem komponist og musiker. Ved musikterapistudiet på Aalborg Universitet som han kom til i 1983 har han etableret verdens hidtil eneste eksamensfag i nedskrivning af musik med andre tegn end noder. Han forbindes ofte med begrebet "intuitiv musik", som både indgår i navne på musikensembler og som overskrift på de musikertrænings-kurser, han har holdt ved danske og udenlandske musikkonservatorier mv. Hans musik er hidtil spillet i 14 lande. På tryk har han bla. udgivet "Postkort-Musik" (1976) og i 1996, sammen med jørgen plaetner, "improvisationskalender".

- Portræt i nogenlunde høj opløsning kan downloades her: http://hjem.get2net.dk/intuitive/cbnp.jpg

*********** 

CV - KORT VERSION (bemærk - jørgen plaetner ønsker at skrive sit navn med små bogstaver):

Carl Bergstrøm-Nielsen, musiker, komponist, musikterapeut, cand. phil. Fra 1970 studerede han musik ved Københavns Universitet, deltog i det musikalske oprør omkring Gruppen for Alternativ Musik og sluttede sig til ensemblet Gruppen for Intuitiv Musik. Siden 1983 har han ved musikterapistudiet ved Aalborg Universitet opbygget fagene intuitiv musik og grafisk notation og arbejdet som musikterapeut i København. I koncertvirksomhed, i en række udgivne kompositioner hvoraf Postkort-Musik (1976) og samlingen "improvisationskalender" (sammen med jørgen plaetner, 1996) hører til de kendteste, i en international gæstelærervirksomhed, i artikler, radioforedrag, på internet, CD og som organisationsmand virker han for en eksperimenterende musikform, der for ham vel at mærke også indebærer en udvidelse af traditionel nodekomposition henimod en mere overordnet igangsætning og ledelse af skabende forløb. Han er medlem af såvel Dansk Komponistforening som London Musicians' Collective, er blevet hædret med legater fra Statens Kunstfond adskillige gange og spillet i 14 lande. Reception på dagen kl. 13-18 i hjemmet på Teglgårdsvej 649, Humlebæk.

 

*********** 

CV - LANG VERSION: (bemærk - jørgen plaetner ønsker at skrive sit navn med små bogstaver):

Carl Bergstrøm-Nielsen, komponist, musiker, musikterapeut, cand. phil. Som musikstuderende ved Københavns Universitet i 70-erne deltog han i det musikalske oprør omkring Gruppen for Alternativ Musik, der satte mange af hans generation igang med at komponere og spille offentligt, undertiden i musikpolitiske aktioner som fx. koncerten en tidlig morgen på Nørreport station. Han sluttede sig til ensemblet Gruppen for Intuitiv Musik, som siden fik adskillige aflæggere rundt i landet og stadig giver koncerter - således nu ved hans portrætkoncert i november dette år. - Udover det kreative arbejde som komponist og musiker, herunder ikke mindst nedbrydningen af grænser mellem disse roller, er han optaget af formidlingen af den frie og eksperimenterende musikform. CBN insisterer på at den er en berigende mulighed for at få sanseoplevelser, finde sig selv og få inspiration til sit liv. Som musikstuderende oplevede han den ny musik af Stockhausen, Cage mfl. som en dramatisk udvidelse af mulighederne i den klassiske musik og improvisationen som en befriende åbning for dialog. Han peger desuden på musikterapien som en samfundsmæssig anerkendelse af de mere frie musikformers muligheder, som han siden 1984 har praktiseret med udviklingshæmmede voksne som speciale og på, at den samme søgende holdning, blot på billedkunstens område, trækker besøgende i sekscifrede antal til Louisiana i nærheden af hans nuværende bopæl. Siden 1983 har han hvert semester tilbragt nogle uger i Aalborg og har ved Aalborg Universits musikterapiuddannelse opbygget fagene intuitiv musik og grafisk notation. Mens det førstnævnte fag træner improvisation og komposition, handler det andet om at beskrive improvisationer med andre tegn end noder. Trods et ofte åbent erkendt behov hos komponister og formidlere for fornyelser på dette felt er det sandsynligvis det eneste sted i verden, der føres til eksamen i nye notationsformer.

Han har forsket og udgivet tekster som bla. kan ses på hjemmesiden http://hjem.get2net.dk/intuitive. Hans utvivlsomt kendteste musikstykke er Postkort-Musik for variabelt ensemble, som i 1976, længe før Go-Card var opfundet, blev trykt på postkort og genoptrykt gentagne gange. I nyere tid har hans tour-de-force været de 188 bidrag til "improvisationskalender", som i 1996 så dagens lys med jørgen plaetner som den anden bidragyder til en samling, der har et stykke til hver dag i året.

CBN er medlem af såvel Dansk Komponistforening som London Musician's Collective, kan se tilbage på opførelser i 14 lande, kunstfondlegater, en international gæstelærervirksomhed der bla. har ført ham til Krakow Musikkonservatorium og Hiroshima University, at være med-starter af sommerstævnet Denmark's Intuitive Music Conference (1995) og af pladeselskabet Intuitive Records (2000). Reception på dagen kl. 13-18 i hjemmet på Teglgårdsvej 649 i Humlebæk.
***