Intuitiv kirkekoncert med fire flygler og stemmer.
Gruppen Con fuoco i Vor Frelsers Kirke i Aalborg.

Universitetslektor Inge Nygaard Pedersen.

På en mørk og regnfuld novemberaften, tirsdag den 12.11, blev der afholdt en meget stemningsfuld og anderledes koncert i Vor Frelsers Kirke i Aalborg. De fire musikere og musikterapistuderende Karin Schou, Astrid Faaborg Jacobsen, Martin Pagh Christensen og Maja Frommelt startede med at stå i hver sin ende af det korsformede kirkeskib. Mens de langsomt bevægede sig ind mod midten, blev vi tilhørere revet med af stemmeklange og -lyde, som fortonede sig i det hvælvede rum og dannede punkter, cirkler, mønstre og stemninger. Satsen hed meget betegnende "Stemmer fra det hinsides". Efterhånden blev lydbilledet fortættet og blev til afsæt for den næste sats for fire flygler, som hed "Ledestjerne". Denne sats bestod af fire små motivudviklinger, hvor hvert motiv eller ledestjerne blev sat i gang af en af musikerne på skift. Musikerne udviste her en veludviklet evne til at lytte sig ind til og følge/omkranse et givent motiv, samtidig med at de farvede musikken næsten umærkeligt på hver sin intuitive måde. Et par gange glemte jeg næsten, at det var improvisation i nuet. I de to tredje satsen "Rummelighed og ro" brugte de både flygler og stemmer og den klassiske ramme med 'en musiker ved sit instrument' blev brudt, da de undervejs bevægede sig mellem hinanden, rundt i rummet, overtog hinandens instrument. I fjerde sats "Nærvær og distance" sluttede af med teatralsk at formidle nærvær og distance overbevisende både mimisk og gennem stemmeimprovisation.

Hele koncerten varede en time og var meget stramt formet både i forhold til tid, tempo, dynamik, opbygning af spændingsbuer i musikken og koreografisk. Musikerne havde det tydeligvis sjovt og det smittede så meget af, at jeg flere gange fik lyst til at deltage i lyd-legene og musikken.

Jeg savnede dog lidt, specielt hen mod slutningen, at den stramme disciplinering af dynamikken i musikken var blevet forløst gennem et enkelt fortissimo klimaks.

Alt i alt var koncerten et godt eksempel på, hvordan improvisation både kan være kunstnerisk disciplineret og alligevel opstå så dugfrisk i nuet, at det griber ens opmærksomhed og hensætter en i en strøm af stemninger, så novembermørket og regnen helt forsvinder ud i horisonten.

En dejlig forfriskende oplevelse for de ca 80 fremmødte.

Koncerten var sponsoreret af AK Kulturpuljen, NJA Kulturpuljen og Sonning-Fonden.


Tilbage til Con Fuoco her.