KODA VÆRKSTØTTEORDNING formulering fra 2022 (downloaded 23.februar 2023)
Puljens formål er at støtte værker, der - uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke stilistisk- og genremæssig mangfoldighed og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv. Højt vægtes især værker bag hvis skabelse, der ligger en særlig krævende arbejdsindsats i henseende til musik og/eller tekst og hvor ophavsmanden - f.eks. via sit partitur - har høj grad af kontrol over det klanglige resultat.

Back to INTUITIVE index ...