Carl Bergstrøm-Nielsen

Portrætkoncert i anledning af komponistens 50 års fødselsdag

Søndag den 18. november 2001 kl. 15

Salon K, Huset i Magstræde (indgang fra Rådhusstræde 13 - dør i gård tilvenstre)

Gratis adgang

Koncerten er støttet af Komponistmidlerne (KODAs nationale midler)

PROGRAM:

Sonatine for klaver d-mol, 1. sats (1962) (uropf.)

Præludium for klaver nr. 3 b-mol (1968) (uropf.)

Carl Bergstrøm-Nielsen, klaver

 

Quadrivium (1972) for klaver (Progressioner - Indfaldsvinkler - Konstellationer - Længdesnit)

Henrik Ehland Rasmussen, klaver

 

Inde i ... for stemme (1982) (uropf.)

Når de magthavende... for stemme (1980)

Tekst: Inger Christensen (fra "Det", 1969)

Sofia Thelin, stemme

 

"28. juli" fra CBN og jørgen plaetners "improvisationskalender" (1996) (uropf.)

Mainpal Inv.

 

"28. juli" fra CBN og jørgen plaetners "improvisationskalender" (1996)

Ivan Vincze, viola

- pause -

Postkort-musik. Improvisationsstykke for et ensemble af helst forskellige stemmer/instrumenter (1976)

Punkt-Gruppe-Netzwerk for ensemble ad lib. (2001) (uropf.)

Gruppen for Intuitiv Musik:

Carl Bergstrøm-Nielsen (horn mv.), Lene Duus (stemme),

Jørgen Lekfeldt (klaver), Ivan Vincze (viola)

 

Frameworks 8 for ensemble ad lib. (2001) (uropf.)

Frameworks 1 for ensemble ad lib. (2000)

Frameworks 6 for ensemble ad lib. (2001)

Frameworks 8 for ensemble ad lib. (2001)

Intuitiv Musikgruppe:

Carl Bergstrøm-Nielsen, Claus Bech-Nielsen,

Niseema Munk-Madsen,Henrik Ehland Rasmussen

Om programmet: klaverspillet gav mig på et tidligt tidspunkt lyst til at komponere. - Med mit musikstudium ved Kbh. s Universitet fra 1970 og mit møde med Gruppen for Alternativ Musik (en bevægelse med centrum i Konservatoriet dengang som arrangede mange koncerter, også utraditionelle) begyndte en ny udvikling. Quadrivium er opbygget systematisk med seriel teknik ud fra kvadratet:

ABCD

BCDE

CDAB

DABC

I førstesatsen styres tempoer, dynamik og varigheder af afsnit af serier med 4 trin, der går på kryds og tværs og således udforsker nuancer: hurtigt behøver ikke betyde kraftigt og omvendt. I de øvrige 3 satser styrer serierne følger af tilbagevendende små motiver. - I Inde i... og Når de magthavende... har jeg arbejdet med henholdsvis at "kaleidoskopere" sproget og at "sætte det under mikroskop" for at gøre det til musik. - "28.juli" består af nogle få billeddannende ord for hver af de 2 satser, og vi får 2 uafhængige fortolkninger at høre. - Postkort-Musik består af 3 elementer: en kort lyd, en lang tone og en springende melodi, et mini-univers af forskelligheder som gentages i en fri kanon og som skal udvikle sig improvisatorisk. Stykket findes, sammen med andre, trykt på postkort.- Punkt - Gruppe - Netzwerk knytter, som Quadrivium, igen an til 50'ernes sensibilisering over for den musikalske lyd, bla. til Stockhausens og Herbert Eimerts fyndige udtalelse i 1955: "Klangen hænger ikke mere sammen i en grov masse, men må holdes sammen af et tæt, fintvævet netværk". - Frameworks er en serie jeg har arbejdet på de sidste år, hvori friere improvisationer ledes forbi mer eller mindre eksakte pejlepunkter. Efter at man i musikhistorien så længe har noteret musikken på en tilstræbt entydig måde som lægger op til en "eftersynkroniserende" opførelsespraksis forekommer det mig en mere avanceret logik og begrebslighed at notationen definerer overgange, muligheder og korsveje, samtidig med at det frigør menneskelige ressourcer. Nr. 8 består af to afsnit som tænkes i kontrast til hinanden. Nr. 1 indeholder kontrasterende tegninger som metaforer, det andet afsnit skal kommentere det første og det tredje skal slutte pludseligt. Første afsnit i Nr. 6 skal slutte med "korte, let markerede lyde", hvordan man så end begynder det - og stykket slutter med enten lange eller korte toner, idet den musiker som først spiller efter den forudgående pause tager ansvar for at vælge.

CBN

Henrik Ehland Rasmussen blev fra 1983-1988 uddannet som cand. i Musikterapi, AAU. Virker som musikterapeut, underviser, pianist og komponist af grafiske partiturer, hvoraf adskillige er udgivet på Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. Duo med jazzpianisten Niels Chr. Balle, med i Intuitiv Musikgruppe siden 1990. Medvirker på CDerne fra Denmarks Intuitive Music Conference 1997 og 2000.

Sofia Thelin studerer til diplomeksamen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Hannah Hjort og specialiserer sig i ny og tidlig musik.

Mainpal Inv. har planmæssigt skiftet navn efter Goodiepal. Han bestyres af Kristian Vester og er kendt internationalt som programmør af musik og musiker. Stammer fra København, bor i London. Talrige pladeudgivelser, bla. på Ski-pp, Lucky Kitchen og V/Vm.

Ivan Vincze. Født i Bratislava (Slovakiet), virket som musiker bl.a. i Würzburger Kammerorchester og Grazer Philharmonisches Orchester, som lyriker og komponist i Østrig, Tyskland og Sverige. Med i GIM fra 1982; kompositionsstudier hos Dieter Schnebel ved Hochschule der Künste i Berlin og udgivelser bla. af grafisk og verbalt noteret musik hos Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. Medvirker på CDerne Danish Intuitive Music og Rohstoff som improviserende musiker. Grundlagde 1997 Bela Hamvas Gruppen for Intuitiv Musik.

Gruppen for Intuitiv Musik blev grundlagt 1974 af Jørgen Lekfeldt, der på det tidspunkt studerede musik ved Kbh.s Universitet, og hans klaverlærer, pianisten Elisabeth Klein. Udgangspunktet var Karlheinz Stockhausens to samlinger af verbalt noteret musik, og gruppen har senere haft flere frugtbare møder med denne komponist. Den spiller et stort repertoire af åbent noteret musik, herunder også af Lekfeldt og sine øvrige medlemmer, der nu udgøres af Carl Bergstrøm-Nielsen (som kom til i 1975), Lene Duus og Ivan Vincze, og den har spillet ved talrige koncerter i ind- og udland.

Intuitiv Musikgruppe Intuitiv Musikgruppe I 1990 var Bodil Wellenforf initiativtager og Carl Bergstrøm-Nielsen medgrundlægger til denne gruppe. Dens medlemmer er især musik- og terapeutuddannede. Den spiller frie improvisationer og egne værker, der indeholder improvisation, evt. relevante værker af Stockhausen mfl. Særlige specialiteter er improviseret spil i interaktion med at der males et billede eller med billeder på udstillinger, samt stykker med publikumsmedvirken.

 

Læs mere om Carl Bergstrøm-Nielsen og hans univers...i Jørgen Lekfeldts fortsatte artikel om ham i Dansk Musiktidsskrift, oktober og november 2001 


Back to INTUITIVE index...