Ideer til hurra-råb ved festlige lejligheder

af Carl Bergstrøm-Nielsen (engang i halvfemserne). Til fri brug/videreudvikling!

Hurraråb ved fødselsdage, bryllupper mv. er en spændende, kreativ lyd-aktivitet der er populær og gør lykke. Her kan man lave avantgarde-musik på en virkelig folkelig måde - strække morskaben ud!

 

1) HUSKE-OPSKRIFTER MED KORT OG LANGT.

En anledning til at tænke nøjere over hurra-råb var, da jeg ved en 40-års fødselsdag oplevede en råben hurra, der i al sin enkelhed bestod i 40 korte og så det lange! En så langstrakt proces kan næsten ikke undgå at blive varieret, idet monoton taktfasthed ikke holder hele vejen. Men der er målrettethed nok, så energien holdes og man finder sammen. Stemmerne får forskellig længde, og en interessant situation opstår tilsidst, hvor nogle når før andre til det lange - måske vil der være en tendens til at holde det lange, til alle er "samlet op".

DET kan naturligvis varieres ad libitum - evt. også med forskellige styrker (kraftigt er her skrevet med stort), fx:

10 korte

1 langt

10 KORTE

1 LANGT

 - osv, osv.

 

Her kommer et billede, hvor en tekst med små hurraer, store hurraer, pauser, som angives med prikker og delle af ordet hurra - er skrevet i spiral.

 

 2) UDKOMPONERET FORLØB MED TIDSLINJE

En anden måde er at skrive det der skal siges/råbes som en tekst, der læses fra ende til anden. Igen kan man skelne mellem kraftigt og svagt. Pauser kan angives med prikker... og man kan evt. lægge andre ting ind også. Igen, folk behøver ikke læse i præcis samme tempo. Måske den sjoveste måde at skrive det på er i spiral, så man skal dreje papiret, mens man råber?

 

 

   

3) GRAFISKE NOTATIONER DER ANTYDER FORSKELLE I HELHEDEN

En tredje måde er at bruge billeder der antyder forskellige karakterer. Man kan fx. have følgende 3, der vises frem efter hinanden. Måske skal den sidste dirigeres. 

Her kommer et billede med hurra og dele deraf spredt godt ud over en flade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer et billede med hurra og dele deraf som vrimler tæt rundt på en flade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer til at stå HURRA! 3 gange under hinanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) TO DIRIGENTER

Deltagerne deles op i to grupper, efter fysisk placering eller efter køn eller noget endnu andet. Hver dirigent anvender nogle enkle tegn, fx. et for hhv. "HU" og "RA" og arbejder uafhængigt af hinanden med hver sin gruppe, så interessante sammenstillinger opstår.

 

Har du erfaringer med råbene at fortælle om eller kommentarer? Skriv på min Facebook-side eller send en mail ...


Tilbage til Carl Bergstrøm-Nielsen

Avantgardemusik der også nyder stor popularitet: Fuglesang (lydfiler, billeder og tekst på engelsk)

Tilbage til INTUITIVE index...