GAMLE MISFORSTÅELSER. LÆSERBREV OM JOHN CAGE: 4'33" (2002)

I tidsskriftet Autograf, december 2001, skrev Lasse Laursen bla. i artiklen "Musikkens identitet. Før etableringen af en instrumentationsteori": "Cages 4 minutter og 33 sekunder, er 4 minutter og 33 sekunder, hvor der ikke spilles på klaveret. Men det mest påfaldende og uundværlige ved Cages 4 minutter og 33 sekunder er ikke musikkens stilhed, men at det er skrevet for klaver". I den anledning har jeg skrevet følgende læserbrev, som ikke er blevet bragt i bladet (- i nr. XI, 4 er derimod bragt en rettelse):


Lasse Laursen gentager i forbindelse med nogle ellers udmærkede betragtninger i december 2001-nummeret to gamle misforståelser om Cage's 4 minutter og 33 sekunder: for det første "er" stykket ikke 4 minutter og 33 sekunder, for stykkets længde og titel er variabel og kan angive et hvilkensomhelst antal minutter og sekunder. For det andet er det ikke skrevet for klaver, men for "any instrument or combination of instruments".

Det afslører noget om, hvor tilvant det er at betragte nodeteksten som en detaljeret anvisning for en fastlagt musik. Og stykket her er om noget det modsatte! Ironisk, hvordan det er blevet modtaget - det var ment som en demonstration af frihed, men eftertiden har svaret med en efterligning af den første opførelse. Bestil selv noden gennem
www.bibliotek.dk og se, hvor elegant Cage i virkeligheden har udformet det !

Det at nodeteksten ikke er en drejebog med alle replikkerne men en formel gælder jo også for værker af Cage som Variations I, II, III mfl og ganske mange flere af diverse komponister. I, der bruger megen tid på at studere partiturer ... læs også i disse og lad Jer ikke nøje med spredte sidebemærkninger i musikhistoriebøgerne. Må jeg her tage bibliotekar-kasketten på og anbefale et kig i den fine samling, vi på Aalborg Universitetsbibliotek er ved at bygge op: gå ind på
www.aub.auc.dk, vælg databasen Auboline under "genveje" nederst og søg i den på fritekst dels med emneordene "grafisk notation" dels med "intuitiv musik", så kommer der lister frem over noder, bøger og CDer. Men husk, at bestillinger skal ske via www.bibliotek.dk, hvis man da ikke lige bor i Aalborg og kan henvende sig personligt.

Med venlig hilsen,
Carl Bergstrøm-Nielsen


Carl Bergstrøm-Nielsen's Favourite Litterature and own Writings (CBNs yndlingslæsning og egne skrifter, delvist også på DANSK.)

Back to INTUITIVE index ...

 

*