Kære alle,

jeg er "på" ved 2 koncerter i nærmeste fremtid:

1) Søndag 7. maj kl. 14 (NB - ikke kl. 20 som fejlagtigt
annonceret visse steder) ved orgelkoncert i Radiohusets
Koncertsal. Entre 50 kr. Her spiller den unge organist
Christian Præstholm mit stykke "Hommage à L'Éspace" i et
interessant program med bla. unge jyske komponister på det
kæmpestore orgel derinde i den flotte sal med træ og læder
i smukke farver. Mit stykke har som så ofte med
improvisation at gøre men bruger også noder som en
brobygning til det mere gængse. Har hørt dette program
spillet tidligere i Århus og Aalborg, og mit stykke, som
allerede fra starten lød godt, bliver bedre og bedre.

2) Søndag den 14. maj kl. 16 i Foyerscenen, Huset i
Magstræde, Magstræde 14 øverst. Entre 50 kr. Her spiller
Intuitiv Musikgruppe et program med egne
improvisationsprægede værker. Claus Bech-Nielsen maler et
billede i interaktion med os andre. Af mig uropføres
"Frameworks 1" samt "13.maj" fra improvisationskalenderen.
Niseema får uropført "Sitren" med publikumsdeltagelse. Og
Henrik har også et nyt stykke, "Søjler". Vi har haft en
masse gode prøver den sidste tid og glæder os. Og som altid
er publikum en vigtig del af stemningen.

Med de bedste hilsener!
Carl

 


Back to Index Page