Con fuoco v/ Karin Schou
Dannebrogsgade 9, 3. tv
DK 9000 Aalborg
Tlf. 9813 19 31 / 2578 1931
e-mail: karinschou@get2net.dk
Til PressenCon fuoco - Intuitiv koncert for fire flygler & stemmerSted: Vor Frelsers Kirke, Aalborg,

Tid: Tirsdag den 12. november 2002 kl. 19.30 - 20.30.

Fri entré Koncerten er sponsoreret af Aalborg Kommunes Kulturpulje og Sonning-Fonden.Intuitiv musik vil sige, at musikken er improviseret i nuet efter på forhånd fastlagte temaer.

Con fuoco, som betyder 'med ild', består af fire musikterapistuderende: Martin Pagh Christensen, Maja Frommelt, Astrid Faaborg Jacobsen og Karin Schou.Con fuoco afholdt sin første offentlige koncert på Nordjyllands Kunstmuseum i foråret 2000 med stor succes. Vi ønsker fortsat at udbrede kendskabet til intuitiv musik, som er en ukendt genre for de fleste. På musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet, indgår undervisning i og udøvelse af intuitiv musik. En del af denne undervisning og træning koncentrerer sig om at arbejde med musikalsk udtryk inden for aftalte temaer, som danner ramme og giver fokus til musikken.

Flyglet er et klassisk instrument, ligesom koncertformen er velkendt. Men ved at spille intuitiv musik på fire flygler inden for en traditionel ramme (kirken) tilføjes det klassiske koncept nye perspektiver og intuitiv musik nye æstetiske dimensioner.Og hvorfor så spille en intuitiv koncert for fire flygler i en kirke? Kirken repræsenterer noget fælles kulturelt i Danmark - Alle forholder sig til den, hvad enten de er medlemmer af folkekirken eller ej. Vi forbinder kirken med særlige anledninger i tilknytning til livet og døden som dåb, bryllupper og begravelser. Stemningen karakteriseres ofte som andægtig, opløftet, højtidelig, højstemt og giver tillid til og tro på noget større, kærlighed, livskraft, Gud. Kirken har tradition for at være åben for koncerter uden for de faste kirkelige funktioner. Kirkerummet indbyder til stilhed, meditation, refleksion, fordybelse, væren og opmærksomhed på det indre liv og åndelige værdier. Der er højt til loftet i både konkret og overført betydning.Denne koncert kan give mennesker mulighed for at opleve:

- musik som bliver til i nuet, idet intuitiv musik er nyskabende, en skabelsesproces, som sker, mens publikum lytter.

- et kendt og anvendt instrument i ny sammenhæng; fire flygler samtidig er et sjældent syn.

- brud med forventninger.

- vi kan spille på forskellige måder, med forskellige udtryk.

- flyglet som redskab til at udtrykke stemninger / følelser, som musikerne oplever dem i nuet.

- lydhørhed, sammenspil, dialog og kontakt i musikken.Det er muligt med henblik på evt. artikel / indslag at møde Con fuoco i forbindelse med, at vi øver henholdsvis i Vor Frelsers Kirke og hos 'Klaverstemmeren', Aalborg og efter nærmere aftale med kontaktperson Karin Schou.

Med venlig hilsen

Karin SchouSe en anmeldelse her. Se mere om Con Fuoco her.