Studiekreds forår 2009 om Stockhausen


Studiekreds om Stockhausen II6 onsdage kl. 19.15-21.00 og 4 fredage i perioden 4. februar til 15. april 
2009, i Musica Art, Strandvejen 163, 3. th., 2900 Hellerup.


Ved komponist, cand. phil. Carl Bergstrøm-Nielsen, projektleder, B.A. Agneta 
Mei Hytten, stiftskonsulent, Ph.D. Jørgen Lekfeldt


Onsdag 4.2.: Carl, intuitiv musik, oplevelse af værker
+ fredag 6.2.: gennemlytning-koncert


Onsdag 18.2.: Jørgen, Punkte, Gruppen, Mixtur


Onsdag 4.3.: Jørgen, Momente, Mikrophonie II
+ fredag 6.3.: Momente


Onsdag 18.3.: Jørgen, Mantra, Inori
+ fredag 20.3.: gennemlytning Inori


Onsdag 1.4.: Agneta, uddrag af Licht-operaer

Onsdag 15.4.: Agneta, uddrag af Licht-operaer

+ fredag 17.4.: gennemlytning af 1 af Licht operaerne


Tilmelding senest 1.2.2009 på tlf. 39203108 eller mail: musicaart@mail.dk. 
PRIS: 900,- kr. som betales første mødegang.

Kursussted: Musica Art, Strandvejen 163, 3.th., 2900 Hellerup - tæt ved 
Hellerup station, bus 1A og 14 til døren.

Nærmere info: Carl, mail
HISTORISK MATERIALE NEDENUNDER...forelæsningsrækken tilbydes som en privat studiekreds og den vil strække sig over 9 gange med lidt senere start fra onsdag den 24. september 2008 kl. 19.15.

Det foregår hos Musica Art, Strandvejen 163, 3.th., 2900 Hellerup - nær ved Hellerup station, bus 14 og 1A går næsten til døren.


==============================
Her er chancen - 3 specialister belyser Stockhausens værker i 9 foredrag! Stockhausens musik har inspireret mig siden min tidlige studietid. Siden 1975 har jeg jævnligt spillet og undervist i hans musik og har i Gruppen for Intuitive Musik to gange tilbragt en aften sammen med ham. Jeg vil efter den foreløbige plan i mine 3 foredrag sætte særligt fokus på udviklingen af en mer og mer åben opførelsespraksis og notation hos Stockhausen som man kan iagttage allerede fra 1958 og som kulminerer i nogle af det 20. århundredes mest forkætrede og omtalte værker, nemlig dem fra to samlinger Aus den Sieben Tagen og Für kommende Zeiten fra 1968 og nogle år frem. Her er de musikalske forlæg skrevet ned med ord, ikke noder. Mange værker berøres ved omtalen af denne udvikling, og jeg vil yderligere tage en del elektroniske værker under behandling og bla. omtale citat- og "Weltmusik"-aspekter, hvor dette måtte være relevant.


STUDIEKREDS – Hvem var Karlheinz Stockhausen?

9 onsdage kl. 19.15-21.00 (24/9-26/11 2008)

Ved komponist, cand. phil. Carl Bergstrøm-Nielsen, projektleder, B.A. Agneta Mei Hytten og stiftskonsulent, Ph.d. Jørgen Lekfeldt.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) var en af det 20. århundredes største komponister, der både gennem sin musik, sine teorier og visioner har haft umådelig betydning for andre komponister over hele kloden, også inden for den rytmiske musik. Skelsættende for hans kompositoriske karriere blev mødet med musikkurserne i Darmstadt i 1951, studier hos Olivier Messiaen og Darius Milhaud i Paris og samarbejdet med Herbert Eimer i elektronmusikstudiet i Køln fra 1953. I foredragene præsenterer vi et udvalg af Stockhausens 362 forskelligartede værker fra Drei Lieder, Kreuzspiel, Kontra-Punkte, Gesang der Jünglinge, Zeitmasse, Klavierstück XI, Gruppen, Mixtur, Momente, Hymnen, Aus den sieben Tagen, Für kommende Zeiten til hans operacyklus Licht (1977-2003). Vi belyser temaer som efterkrigstidens æstetik omkring det ”personligt kollektive”, ”Weltmusik”-ideerne om stilarternes møde, improvisatorisk opførelsespraksis, musikdramatik og Stockhausens klangredigering og uropførelser af næsten alle sine værker. Vi kommenterer og illustrerer desuden hans omfattende karriere med en række radio- og tv-optagelser.Nærmere info: Carl, mail


Back to INTUITIVE index ...