FORELÆSNINGSRÆKKE OM IMPROVISERET MUSIK EFTERÅR 2006

Sidste nyt (25/10) - kun 1 (én) forelæsning finder sted, nemlig 31/10. Send en mail og hør mere...Det er med stolthed jeg præsenterer denne forelæsningsrække! Hvor sjældent er det dog ikke, man hører om improvisationsmusikken i de lidt mere etablerede sammenhænge, og hvor har den dog meget at sige os.

Herunder er først en pressemeddelelse og derefter programteksten.PRESSEMEDDELELSE - PRIVAT, UOPKOBLET MUSIK SOM UNIVERSELT FÆNOMEN

Folkeuniversitetet tager her til sommer et mærkeligt emne op: såkaldt frit improviseret musik. Mens andre musikere sætter en ære i at koble sig op på respektable, genkendelige traditioner, vælger disse bevidst et søgende og vagabonderende liv og synes ovenikøbet, at det er det eneste rigtige. Det er en musik, der kan virke både primitiv og nusset og privat, som den dyrkes på små steder i verdens storbyer og i vrimlen af små CD-selskaber på internettet. Carl Bergstrøm-Nielsen vil imidlertid gennem 5 forelæsninger vise, hvordan almenmenneskelige træk bliver afgørende, når musikken på denne måde taler ud. Hvordan tibetanske munke kan mødes med engelske jazzmusikere, hvordan man kan lege sig til et større udsyn selv om en fællesnævner synes at være meget langt væk - fx. med satire eller meditativ betragtning. Hvordan musikerne har gjort sig dybe tanker om hvad de gør - omkring emner som hvad er virkelighedens natur, hvilken personlighed bør man udvikle, hvordan husker og glemmer vi, mm.

Carl Bergstrøm-Nielsen er selv aktivt udøvende og har i mange år formidlet viden om disse ting i adskillige indslag i bla. Danmarks Radio, i Deutschlandfunk og ved Aalborg Universitet.HOLD 1104: 5 tirsdage 19.15-21 startende 31/10.  [Sidste gang bliver5/12, da 7/11 aflyses gr. undervisning i Aalborg]

Programtekst: Mange hører idag megen forskellig musik stedet for livet igennem at identificere sig med én bestemt genre. Og skriftkulturen er gennem populærmusikken blevet udfordret i en grad, som ikke lader sig skrue tilbage. Improvisation er blevet væsentlig, som det også ses på fx. i teater og i live-udsendelser i TV.

Denne både pluralistiske og mindre skriftfikserede situation lader sig måske allertydeligst betragte i den frie improvisationsmusik, der er opstået som en ny genre - med baggrund både i den eksperimenterende, klassiske musik, i jazzens friere udviklinger og i andre traditioner, musikerne måtte bringe med sig. Den fører en yderst beskeden, ikke-kommerciel tilværelse, selvom der er en betydelig CD produktion og litteratur. Improvisationen skaber et meget direkte forhold mellem musikerne og mellem musikere og publikum og en musik der kan indeholde nærvær og humor som intet andet.

Forelæsningsrækken belyser dette emne ved en gennemgang af udvalgte historiske og systematiske aspekter og med klingende musikeksempler.

1. forskellige musiktraditioner og deres improvisationspraksis

2. De store vestlige traditioner - klassisk musik og jazz og deres forlængelser

3. Produktive kultursammenstød. Eksempler på møder mellem helt forskellige musikere og deres forudsætninger

4. Fri improvisationsmusik, dens miljøer og praksisformer

5. Improvisation og tankevirksomhed. Filosofi og teori omkring improviseret musik.Nærmere info: Carl, mail


Back to INTUITIVE index ...