INTERNATIONAL IMPROVISED MUSIC ARCHIVE - TINE HINRICHSEN (Denmark, b.1969)

Tine Hinrichsen is an improvisor and music therapy student
ARTICLE:

Kapitel som refererer improvistions-relevante teorier af Caillois, Lars von Trier og Stephen Nachmanovitch (2013). Uddrag fra opgave "Musik og menneske", 1.semester, Musikterapi, Aalborg Universitet. Medforfatter: Lasse Kortegaard.