Test dig selv!


 

Psykologer har længe set den menneskelige personlighed som sammensat af både maskuline og feminine træk og fremholdt, at en vis balance var nødvendig. Vi kan forestille os en skala med mandligt og kvindeligt som yderpunkter - midt i er den androgyne personlighed, dvs. den som har ligeligt med elementer fra begge sider. Hvor ligger du?

Herunder er der et link til en test på engelsk, hvor man kan besvare spørgsmål og siden tælle points sammen. Klik på ikonet herunder for at komme videre...


Måder vi går på kan virke maskuline og feminine.
Se den animerede demo http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html, baseret på analyser af 40 mænds og 40 kvinders gang!


Tilbage til index...

Kontakt og kommentarer:
klik her!