SKRIFTER AF CBN/WRITINGS BY CBN

SKRIFTER HVORI CBN OMTALES; ENQUETER MV / WRITINGS ABOUT CBN; ENQUETES ETC.

CAUTION: Updated/opdateret: 10. December 2001.
Please see literature page for recent items!

Indeholder skrifter på flere sprog / Contains writings in several languages

Skrifter, som kun er publiceret på Internet - se andetsteds på websiden! / Writings only published on the Internet - please see elsewhere in this website!

Listen er alfabetisk opstillet og sorteret maskinelt! / The list is alfabetically arranged and sorted by computer!

AUM, AUB: biblioteker på Aalborg Universitet. Yderligere forkortelser for andre biblioteker mv. - spørg evt. hvis interesseret. Forkortelserne er kun brugt i nogle tilfælde. / AUM, AUB: libraries at Aalborg University. Additional abbreviations for other libraries and archives - please inquire if you wish to know more. Abbreviations have only been used sporadically.

Se desuden www.danskmusiktidsskrift.dk/ hvor der kan søges fx. på bergstrøm-nielsen, hvorved artikler, debatindlæg og anmeldelser skrevet gennem tiderne i netop dette tidsskrift kommer frem og kan læses online...men vær opmærksom på, at eventuelle illustrationer (der jo kan være afgørende for forståelse af indholdet) IKKE er medtaget her.


SKRIFTER AF CBN/WRITINGS BY CBN:

Top of this page

Bergstrøm-Nielsen, Carl (flere forf.): "Stockhausen privat", Dansk Musiktidsskrift 4,, 1982/83.

Bergstrøm-Nielsen, Carl og Rasmussen, Henrik: "Psykodynamisk gruppemusikterapi med voksne psykisk handicappede", Musik og Terapi 21 nr.1, 1994.

 Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Den fri improvisation lever, dyrkes og studeres, kan vi hilse og sige", Dansk Akademisk Tidsskrift for Musikterapi, 2.årg. nr.1, 1991. * Pas på, skema er næsten ulæseligt gr. tekstbehandlingen.

"Festlegen, Umreissen, Andeuten, Hervorrufen. Analytisches zu den Textkompositionen Stockhausens", MusikTexte 72, nov., 1997. ISSN 0178-8884. 4 pages.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Fortschreitender Pluralismus. England - Terrain einer radikalen improvisierten Musik", MusikTexte 75, August, 1998. 3 pages.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Fri improvisation i Bremen", Dansk Musiktidsskrift 6,, 1991/92.

"From a Music Therapist's Diary 3/12 1996 - 2/12 1997. (Work with mentally retarded people. A Selection of graphic sketches). MS, 1998.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "From a Music Therapist's Diary 3/12 1996 - 2/12 1997. (Work with mentally retarded people. A Selection of graphic sketches). MS, 1998.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Grafisk notation i ny dansk musik", Gymnasiemusik 2, s. 34-43, april, 1995. 9 sider. * Historisk rids af komponisters anvendelse af anderledes notationsformer i Danmark. Med illustrationer (engelsk resumé kun i Composer's Biennale-udgaven).

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Grafisk notation i ny dansk musik", i: Composer's Biennale 1992, programbog. Kbh. (Dansk Komponistforening), 1992. 13 sider. AUM. * Historisk rids af komponisters anvendelse af anderledes notationsformer i Danmark. Med illustrationer og engelsk resumé.

"Graphic Notation as a Tool in Describing and Analysing Music Therapy Improvisations", Music Therapy. The Journal of the American Association for Music Therapy, vol. 12, nr. 1, 1993 (udg. 1995). 18 pages. * Presents graphic notation as the making of listening scores to memorise or analyse improvised music therapy processes, capturing also those aspects the usual music notation would not cover. An example in some detail is shown, the music taken from a well known Nordoff/Robbins recording. Training method, involving graphic brainstorms, using coordinative systems and other frameworks, interpretative method including working on specifically musical counter-transference and special graphic exercises are outlined. Work by students at Aalborg University, Denmark, is quoted. General perspectives including relations to music analysis in musicology and to the history, epistemology and cultural status of musical notation is discussed.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Graphic Notation as a Tool in Describing and Analysing Music Therapy Improvisations", Music Therapy. The Journal of the American Association for Music Therapy, vol. 12, nr. 1, 1993 (udg. 1995). 18 sider. AUM(grøn mappe). * Presents graphic notation as the making of listening scores to memorise or analyse improvised music therapy processes, capturing also those aspects the usual music notation would not cover. An example in some detail is shown, the music taken from a well known Nordoff/Robbins recording. Training method, involving graphic brainstorms, using coordinative systems and other frameworks, interpretative method including working on specifically musical counter-transference and special graphic exercises are outlined. Work by students at Aalborg University, Denmark, is quoted. General perspectives including relations to music analysis in musicology and to the history, epistemology and cultural status of musical notation is discussed.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Graphic Notation: How to Map the Landscape of Musical Improvisations", Info CD Rom II, Institut für Musiktherapie, Universität Witten/Herdecke, 1999. * Short paper from European Congress of Musik Therapy, Leuven 1998. Some examples are quoted and principles explained.

"Graafinen notaatio apuvälineenä musiikkiterapian improvisaatioiden kuvaamisessa ja analysoinnissa", Musiikkiterapia 3,, 1992. ISSN 0785-7977. 16 pages. * Short version in Finnish of the article printed in Music Therapy (1993).

"HumanNoise Congress. Tage Zeitgenössischer improvisierter Musik, 12-14 September 1997", ringgespräch über gruppenimprovisation LXIV, märz, 1998. .

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "HumanNoise Congress. Tage Zeitgenössischer improvisierter Musik, 12-14 September 1997", ringgespräch über gruppenimprovisation LXIV, märz, 1998. * Festivalomtale med lyttepartitur-skitse.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Improvisation i kompositionsmusikken efter 1945". Dansk Musiktidsskrift 1, 1975. * Notations-eksempler diskuteres.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Improvisation - nu og før", Dansk Musiktidsskrift 6, s. 230-233, 1994/95. 4 sider. AUB NJMK. * Historiske betragtninger om improvisationsmusikkens udvikling især siden 70-erne.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Improvisierte Musik in Dänemark und Denmark's Intuitive Music Conference", Ringgespräch für Gruppenimprovisation, März, 1999. * Summarizes the history of DIMC and gives some additional remarks on the development improvised music life in Denmark.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv musik på Aalborg Universitetscenter", Musik og Terapi vol. 19 nr 2,, 1992. * Kopi-version af artiklen i den norske kongresberetning. En af illustrationerne er udeladt.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv musik og grafisk notation som universitetsdiscipliner. Om nogle færdighedsfag ved Musikterapistudiet på Aalborg Universitetscenter". Dansk Musiktidsskrift 6, 1988/89. 5 sider. ISSN 0106-5629. * Præsenterer de to fag. Med illustrationer, bl.a. af studerendes arbejder.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv musik på Aalborg Universitetscenter". Levande Musikk. Nordisk Musikkterapikonferanse 1991. Sandane (Høgskulutdanninga på Sandane), 1991. 7 sider. AUB AUM. * Undervisning i intuitiv musik ved Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet, beskrives kort med eksempler.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv musik. Det skaber nogle spændinger - og det giver samtidig mulighed for at udløse de spændinger", DO*RE*MI 5 (Musikvid. Institut, Kbh.), april, 1990. 6 sider. MI. * Præsentation af intuitiv musik - særpræg, mit eget forhold dertil, hvordan kome igang, hvad det kan udvikle sig henimod, historiske og teoretiske bemærkninger, bl.a. om parameteranalysen. I en konklusion hedder det "ned med stive hierakier, op med ligeberettigelsen af de musikalske parametre".

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv musik", Gymnasiemusik 6, okt., 1990. 2 sider. * Beskriver indholdet i intuitiv Musik - en mini-håndbog (se denne), citerer udtalelser om sammenspillet fra studerende.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitiv Musik", Bulletin 45, dec.. Dansk Forbund for Musikterapi, 1992. 2 sider. ej anført. * Beskriver indholdet i Intuitiv Musik - en mini-håndbog (se denne) samt i Grafisk notation...

"Intuitive Music - a Mini-Handbook". Logos-Blad (Belgium) 3, 4 + 5,, 1992. ISSN 0773-2694.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitive Music - a Mini-Handbook". Logos-Blad (Belgium) 3, 4 + 5,, 1992. ISSN 0773-2694.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Intuitive music. Workshop", s.85 i 3d European Music Therapy Conference, 17-20 June 1995, Aalborg, 1995. AUM. * Ganske kort introduktionstekst til workshop.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Meditativ lyttemåde", bindu nr. 18,. (Skandinavisk Yoga- og meditationsskole), 1981. 3 sider. * Et uddrag fra mit speciale (Se dette: Undersøgelser omkring...), let bearbejdet ved red. Bla. inddrages Swami Janakanandas meditationsanvisning til Antar Mouna (Indre stilhed) og Stockhausens Setz die Segel zur Sonne. Janakananda "siger god for" forfatterens beskrivelse af den meditative lyttemådei en indl. artikel. Også udgivet på svensk (nr. 18) og engelsk (no.2).

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Nekrolog. Helmer Nørgaard", Dansk Musiktidsskrift 6, april, 1998.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Ny musik og improvisation", Musica Nova forår 95, programbog. København, 1995. (Se grøn mappe i AUM). * Betragtninger om at lytte til improviseret musik, om ny musik og dens notation, om improvisationsgrupper samt æstetik og filosofi. Se tilige rettelsesblad i efterårets programbog, samme år.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Ny musik som eksperiment og alternativ", Dansk Musiktidsskrift 6, maj, 1981. * Historisk gennemgang.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Om det benhårde og det frodige i musikken". dmt 6, 1974 Se tillige rettelsesliste i nr. 7, 1974..

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Om mine tolkninger af de kliniske improvisationer" og "en diskussion af undersøgelsesresultaterne..." i Lund, Grethe: Skizofreni og musik Aalborg Universitetsforlag, 1988. 35 sider. ISBN 87-7307-380-6. * Præsenterer og kommenterer metode i tolkning af improviseret musik. Med eksempler.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Per aspera ad chacha-cha", DOREMI vol. 20, nr. 4, april, 1995. 2 sider. T. ISSN 0904468X. * Bidrag til serien "Ude af MI", som indeholder beretninger om hvad diverse tidligere studerende ved MI har fået ud af studiet og er kommet til at lave.

"Some experimental developments on the background of Danish "Contemporary Classical" music life", i ledsagehæfte til CD Experimental Music from Denmark '96. (mxp - Danish Music Export and Promotion), 1996. Part of a series: 3 pages.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Sprog som musikalsk notation. En undersøgelse af verbal notation og dens forudsætninger med særligt henblik på Stockhausens Aus den Sieben Tagen og Für kommende Zeiten", Col Legno nr.1, 1998. * Kan hentes på internettet: www.musik.auc.dk/collegno/collegno.dk.html

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "Stålvalseværket og det musikalske håndværk", Politisk Revy, nr. 405, sept, 1981.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: "To teser om ny musik", Dansk Musiktidsskrift 2, s. 105-6,, 1994/95. 1 sider. T. * Indlæg i debat om ny musik i den "postmoderne" situation m.m.

"Wie die komponisten ihre Musik liebten. Klangsensualismus als wesentliches Merkmal des frühen Serialismus", MusikTexte 62/63, Jan., 1996.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Anmeldelse af Dietmut Niedecken: Einsätze. Musik og Terapi nr. 2, 1988. T. * Emner er bla. improvisationsmusikkens historie og forholdet mellem kultur og terapi. Max E. Keller: Psychogramm (1971) citeres in extenso.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Grafisk notation. Om metodiske øvelser i at lave lyttepartiturer. Manus, 1992ff. Ca. 20 sider. DFMK. ej anført. * Tekstbog til brug i undervisningen i grafisk notation. Beskrivelser af metode; øvelser; bibliografi; eksempelsamling.

Graphic Notation. Systematic Exercises for making listening scores. Photo-copied, 1992ff. ej anført. Part of a series: Ca. 20 pages. * Texbook to be used along with training the practise of graphic notation. Describes method; exercises; bibliography; collection of examples.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Improvisation i kompositionsmusikken efter 2. verdenskrig. MS (konferens-afløsningsopgave), 1976. * Om baggrund i nye form-og værkbegreber. Psykologisk ekskurs om kreativitetsbegrebet. Historisk ekskurs med referat af Ferand. Sammenlignende betragtninger med andre, samtidige musiktraditioner. Systematisk betragtning af en række variable værker/improvisationsoplæg. Analyser af frie improvisationer. Bibliografi.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Intuitiv musik - en mini-håndbog. Målgruppe "unge og voksne". Manus, 1990 ff. 23 sider. DFMK KB. * Håndbog for folk der ønsker at spille eller undervise i frit improviseret musik. Med overvejelser om hvordan man kan starte med forskellige typer grupper, en samling af 18 udvalgte øvelser, kapitler om træning af musikalsk opmærksomhed, parametre i den musikalske lyd, improvisationsmusikkens historie og en bibliografi.

Intuitive Music - a Mini-Handbook. Photo-copied, 1990ff. Part of a series: 23 pages. * Handbook for people who wish to play or teach freely improvised music and improvisation pieces. With sections on how to start with different types of groups, training of musical awareness, parameters of the musical sound, the history of improvised music and a bibliography.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Lyd og arketyper. En undersøgelse ud fra C.G.Jung. MS, konferens-afløsningsopgave, 1983. 44 sider. AUM. * Opsamling og systematisering af, hvad Jung siger om lyd og dens symbolske funktioner i Forvandlingens Symboler. (Se også radioudsendelse med eksempler).

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Materiale fra plancheudstiling "Grafisk notation i ny dansk musik". Mappe med tekster og illustrationer (MS), 1992. AUM. * Indeholder det komplette materiale til plancheudstillingen samt engelske oversættelser. AUMs ex. er kopi efter de originale kopier. Udstillingen giver et andet og flottere indtryk end bogen - kan lånes gratis mod transportomk. hos Musikinformationscentret, Kbh.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: To musikalske eventyrere. Cage og Stockhausen. Århus(PubliMus), 1986. AUB AUM NJMK (legio) GLHB FRBMB.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Undersøgelser omkring eksperimentbegrebet og eksperimentets rolle i vestlig kunstmusik efter 1945 (konferensspeciale), 1979. 211 sider. Manus. (specialebiblioteket, KU)

 

SKRIFTER HVORI CBN OMTALES, ENQUETER MV. /WRITINGS ABOUT CBN, ENQUETES ETC.

Top of this page

Ang. "Peters sangexamen": se MI-avisen, 2.årg. nr. 3,6,7, og 8, 1975. Tillige historisk artikelserie v. PKP, nr. 12,14,15 og 16, 1979. * En kontroversiel eksamen med ny musik! *

Interview, Arte-Nyt, okt. 1978. * Om 11.September, bulletin (Dansk Elektronmusikselskab) 8, 1980.

Jønch-Clausen, Mikkel: "Intuitiv musik", Prima Vista (Det Fynske Musikkons.), 1. årg. nr. 4, sept, 1994. * Beskriver kursus med cbn nov. 94.

Kieseritzky, Herwig von og Schwabe, Matthias: "Fragebogen: Improvisation - Haltung oder Handwerk?" ringgespräch über gruppenimprovisation LXI, Nov., 1995. * Contributions by Carl Bergstrøm-Nielsen, Gerd Lisken, Gesine Mielitz, Malou Bangerter, Günter Heinz, Werner Seitz, Eiko Yamada.

Langenbach, Michael: "Zur körpernahen Qualität von Musik und Musiktherapie und der Angemessenheit ihrer graphischen Notation", Musiktherapeutische Umschau 19, s.17-29, 1998. * From the summary by the author: "The corporeal quality of music provides an important way of expressing presymbolic and preverbal ways of experience... It is argued that graphic notation of improvisations in music therapy is best suited among other ways of musical notation to catch this corporeal quality of music". The activities of CBN are mentioned.

Lekfeldt, Jørgen: "Som tiden går - portræt af Carl Bergstrøm-Nielsen", Dansk Musiktidsskrift 2, oktober + 3, november, 2001/02. - Gennemgang og analyse af udvalgte værker, bla. Quadrivium for klaver (1972), Mimesis I for blæserkvintet (1974), Postkort-Musik (1976), stykker fra "improvisationskalender" (1996) og Frameworks (2000f). Med lister over udvalgte værker, over indspilninger samt over skrifter om musik. Kan læses på www.danskmusiktidsskrift.dk/ - men UDEN de vigtige illustrationer. Se iøvrigt en rettelse til den bragte værkliste her.

Matras, Margretha (MAMA): Lyd. Weekend-rapport. Fra kursus på Kunstskolen Odsherred. Fotokopieret, 1996. 14 sider. AUM. * Kursus i billedarbejde med intuitiv musik/grafisk notation ved Carl Bergstrøm-Nielsen beskrives og refereres. Egne arbejder herfra vises.

Norlén, Christina og Bohman, Ingrid: "Fri improvisation - rapport från en kurs med Carl Bergstrøm-Nielsen hösten 1989", Musikterapi (Svenska Förbundet för Musikterapi) 1, 1990.

Ruby, Bjarne: "New York - København". Interview med Carl Bergstrøm-Nielsen og Ivar Frounberg, Cras nr. 30, 1982.

Wakao, Kumi: "DIMC 1998. 4. danske intuitiv musik konference 1998", Dansk Musik Tidsskrift 5, 1998/99. * Personlig beretning om forfatterens møde med DIMC.

Wijk, Jan-Inge: "Pædagogisk Debatdag på DFM 26. august 1994", Prima Vista, 1. årg. nr. 4, sept, 1994. 2 sider. * Omtale af koncert m. intuitiv musik.


Top of this page

Back to Carl Bergstrøm-Nielsen

Back to Intuitive Index